Dagindeling Mannendag 2024

Thema: Nooit meer alleen

U bent vanaf 08:45 uur van harte welkom. Dan kunt u zich inschrijven, betalen en genieten van een kopje koffie of thee.

Om 9.30 uur zal het officiële gedeelte starten.

Om ± 12.15 uur zullen we gezamelijk lunchen. Tijdens en na deze lunch en ook tijdens de pauzes is er alle ruimte voor ontmoeting waarbij er met elkaar gesproken en naar elkaar geluisterd kan worden. Veel mannen ontmoeten elkaar als op een reünie.

Wij willen dus in het ochtendprogramma door de spreker zoveel mogelijk het thema laten uitwerken en aan bod laten komen. Wellicht dat tijdens de ochtend wat interactie tussen de spreker en luisteraars kan plaatsvinden. Dit is afhankelijk van de spreker hoe hij zijn tijd heeft ingedeeld.

uiterlijk 14:30 uur zal het kerkgebouw worden gesloten.

De collecte zal evenals voorgaande jaren met de collecte zak gedaan worden. Voor diegenen die liever digitaal doneren kan dit ook via een QR-code die op diverse plekken opgehangen worden. Daarnaast kan het ook rechtstreeks overgemaakt worden naar rekening NL51 INGB 0709800967 t.n.v. dhr. B. Scholten, onder vermelding van "Collecte MCGO 2024" U kunt uw gift uiteraard ook op een ander moment overmaken.