Uitnodiging


Mannendag 2023

 

Broeders,

De voorbereidingen voor de – inmiddels traditionele – Mannendag zijn in volle gang.

Op D.V. zaterdag 4 februari 2023 wordt door het Mannencomité Goeree-Overflakkee (MCGO) weer de mannendag georganiseerd. Spreker Jacques Brunt neemt ons deze dag mee in het thema ‘Heilige boontjes - misvatting of werkelijkheid?'

We worden over het algemeen liever niet gezien als heilig boontje. Toch hebben we deze term in een bepaalde situatie misschien wel eens te horen gekregen. Goed om het begrip ‘heiligheid’ eens nader onder de loep te nemen.

Heilig is datgene wat zich onderscheidt van het opgaan in de massa, van onzuiverheid, onreinheid en zonde. Heiligheid verwijst ten diepste naar God als de Ene die geheel anders is dan, of losstaat van, de wereld. Het lijkt onmogelijk dat dit begrip op ons van toepassing zou kunnen zijn.

 

Door Petrus (1 Petrus 1:14-16) worden we echter met onze neus op de feiten gedrukt: Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: 'Wees heilig, want Ik ben heilig'.

 

Jacques Brunt

Jacques Brunt zal het thema verder met ons uitdiepen. Jacques is een christelijk spreker. Hij is actief als oudste in zijn thuisgemeente in Alblasserdam. Jacques spreekt tijdens tal van samenkomsten in veel plaatsen in Nederland en deelt regelmatig Bijbelstudies en andere christelijke overdenkingen via zijn YouTube-kanaal en zijn website. Meer informatie is te vinden op www.jacquesbrunt.nl. 

Wij nodigen u van harte uit om het thema ‘Heilige boontjes – misvatting of werkelijkheid’ op 4 februari verder te onderzoeken en te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Zowel vaste bezoekers als mannen die de mannendag nog niet kennen zijn van harte welkom om deze dag bij te wonen. Daarom vragen we u deze uitnodiging zoveel mogelijk in uw omgeving te verspreiden.

De mannendag wordt gehouden in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente, Dorpstienden 3 in Ouddorp. Vanaf 8.45 uur is er mogelijkheid tot inschrijven en inloop met koffie, het programma begint om 9.30 uur. Na een gezamenlijke lunch is er nog alle tijd om na te praten. De kosten voor de mannendag zijn 15,00 euro. Als deze kosten een belemmering zijn, vraagt MCGO contact op te nemen via onderstaand e-mailadres, zodat de mannendag voor iedereen toegankelijk blijft.
Vooraf inschrijven kan via het e-mailadres aanmelden.mcgo@gmail.com. Hierbij graag naam, adres, e-mail en telefoonnummer vermelden.

Graag tot ziens op D.V. 4 februari 2023 in Ouddorp!

Namens het MCGO een hartelijke groet,

Arco Kooijman